Senarai Kursus Sesi Perdana
Kembali
Senarai Kursus TVET
Bil. Kursus TVET Nama Institusi Negeri
841 TAF0101 Teknologi Automotif (Tahap 2)
[G452-002-2:2018 PERKHIDMATAN PEMBAIKAN – KENDERAAN RINGAN ]
TVET(S1)/K02077/G452-002-2:2018-MT-A
Info Kursus
GIATMARA Paya Besar (Kuantan) PAHANG
842 TAF0101 Teknologi Automotif (Tahap 2)
[G452-002-2:2018 PERKHIDMATAN PEMBAIKAN – KENDERAAN RINGAN ]
TVET(S1)/K02265/G452-002-2:2018-MT-A
Info Kursus
GIATMARA Pekan PAHANG
843 PEL0101 Pendawai Elektrik (PW2)
[F432-005-2:2019 Pemasangan dan Penyelenggaraan Elektrik Satu Fasa ]
TVET(S1)/K02265/F432-005-2:2019-MT-A
Info Kursus
GIATMARA Pekan PAHANG
844 CNB0101 Konfeksioneri Dan Bakeri
[HT-014-2:2011 Pembuatan Pastri ]
TVET(S1)/K02265/HT-014-2:2011-MT-B
Info Kursus
GIATMARA Pekan PAHANG
845 MNP0101 Masakan Dan Pramusaji
[HT-012-2:2012 Penyediaan & Pembuatan Makanan ]
TVET(S1)/K02265/HT-012-2:2012-MT-B
Info Kursus
GIATMARA Pekan PAHANG
846 TAF0101 Teknologi Automotif (Tahap 2)
[G452-002-2:2018 PERKHIDMATAN PEMBAIKAN – KENDERAAN RINGAN ]
TVET(S1)/K02183/G452-002-2:2018-MT-A
Info Kursus
GIATMARA Raub PAHANG
847 PEL0101 Pendawai Elektrik (PW2)
[F432-005-2:2019 Pemasangan dan Penyelenggaraan Elektrik Satu Fasa ]
TVET(S1)/K02183/F432-005-2:2019-MT-A
Info Kursus
GIATMARA Raub PAHANG
848 PEL0101 Pendawai Elektrik (PW2)
[F432-005-2:2019 Pemasangan dan Penyelenggaraan Elektrik Satu Fasa ]
TVET(S1)/K02112/F432-005-2:2019-MT-A
Info Kursus
GIATMARA Rompin PAHANG
849 TAF0101 Teknologi Automotif (Tahap 2)
[G452-002-2:2018 PERKHIDMATAN PEMBAIKAN – KENDERAAN RINGAN ]
TVET(S1)/K02229/G452-002-2:2018-MT-A
Info Kursus
GIATMARA Temerloh PAHANG
850 TML0101 Teknologi Motosikal
[G454-001-2:2018 Motosikal - Perkhidmatan Pembaikan ]
TVET(S1)/K02083/G454-001-2:2018-ST-A
Info Kursus
GIATMARA Tanjung Malim PERAK
851 TAF0201 TEKNOLOGI AUTOMOTIF (TAHAP 3)
[G452-002-3:2018 SERVIS DIAGNOSTIK – KENDERAAN RINGAN ]
TVET(S1)/K02083/G452-002-3:2018-MT-A
Info Kursus
GIATMARA Tanjung Malim PERAK
852 TML0101 Teknologi Motosikal
[G454-001-2:2018 Motosikal - Perkhidmatan Pembaikan ]
TVET(S1)/K02277/G454-001-2:2018-ST-A
Info Kursus
GIATMARA Tambun PERAK
853 PEL0101 Pendawai Elektrik (PW2)
[ ]
TVET(S1)/K02134/F432-005-2:2019-MT-A
Info Kursus
GIATMARA Tambun PERAK
854 PEL0101 PENDAWAI ELEKTRIK (PW2)
[F432-005-2:2019 Pemasangan dan Penyelenggaraan Elektrik Satu Fasa ]
TVET(S1)/K02132/F432-005-2:2019-MT-A
Info Kursus
GIATMARA Taiping PERAK
855 FND0101 Jahitan Pakaian dan Fesyen
[C141-005-2:2021 PEMBUATAN PAKAIAN WANITA ]
TVET(S1)/K02065/C141-005-2:2021-MT-A
Info Kursus
GIATMARA Besut TERENGGANU
856 JTE0201 TERAPI ESTETIK
[S960-002-3:2020 Perkhidmatan Estetik ]
TVET(S1)/K02132/S960-002-3:2020-MT-A
Info Kursus
GIATMARA Taiping PERAK
857 PEL0101 Pendawai Elektrik (PW2)
[F432-005-2:2019 Pemasangan dan Penyelenggaraan Elektrik Satu Fasa ]
TVET(S1)/K02129/F432-005-2:2019-MT-A
Info Kursus
GIATMARA Sungai Siput PERAK
858 TAF0101 Teknologi Automotif (Tahap 2)
[G452-002-2:2018 PERKHIDMATAN PEMBAIKAN – KENDERAAN RINGAN ]
TVET(S1)/K02129/G452-002-2:2018-MT-A
Info Kursus
GIATMARA Sungai Siput PERAK
859 TAF0101 Teknologi Automotif (Tahap 2)
[G452-002-2:2018 PERKHIDMATAN PEMBAIKAN – KENDERAAN RINGAN ]
TVET(S1)/K02111/G452-002-2:2018-MT-A
Info Kursus
GIATMARA Batu Rakit TERENGGANU
860 TAF0101 TEKNOLOGI AUTOMOTIF (TAHAP 2)
[G452-002-2:2018 PERKHIDMATAN PEMBAIKAN – KENDERAAN RINGAN ]
TVET(S1)/K02081/G452-002-2:2018-MT-A
Info Kursus
GIATMARA Kampar PERAK