Senarai Kursus Sesi Perdana
Kembali
Senarai Kursus TVET
Bil. Kursus TVET Nama Institusi Negeri
41 IPD Diploma Teknologi Kejuruteraan Rekabentuk Produk Inovatif
[ A7165 Diploma in Innovative Product Design Engineering Technology]

Info Kursus
GERMAN-MALAYSIAN INSTITUTE (GMI) SELANGOR
42 MTM Diploma Teknologi Kejuruteraan (Penyelenggaraan Peralatan Mesin)
[ MQA/FA4786 Diploma in Engineering Technology (Machine Tools Maintenance)]

Info Kursus
GERMAN-MALAYSIAN INSTITUTE (GMI) SELANGOR
43 IQE Diploma Teknologi Kejuruteraan Kualiti Perindustrian
[ MQA/FA10032 Diploma in Industrial Quality Engineering Technology]

Info Kursus
GERMAN-MALAYSIAN INSTITUTE (GMI) SELANGOR
44 CPT Diploma Teknologi Kejuruteraan (Teknologi Kejituan Pemesinan CNC)
[ MQA/FA14870 Diploma in Engineering Technology (CNC Precision Technology)]

Info Kursus
GERMAN-MALAYSIAN INSTITUTE (GMI) SELANGOR
45 MFS Diploma Kejuruteraan Teknologi (Sistem Pembuatan)
[ MQA/FA14871 Diploma in Engineering Technology (Manufacturing System)]

Info Kursus
GERMAN-MALAYSIAN INSTITUTE (GMI) SELANGOR
46 A62 Diploma Teknologi Automotif
[TP-310-5 Ahli Teknologi Elektrik Automotif ]
TVET(S1)/K12005/TP-310-5-ST-B
Info Kursus
INSTITUT KEMAHIRAN MARA BESUT TERENGGANU
47 N21 Sijil Teknologi Kejuruteraan Penyamanan Udara dan Penyejukan
[ME-020-3:2012 Penyeliaan Pemasangan & Penyelenggaraan HVAC ]
TVET(S1)/K12012/ME-020-3:2012-ST-C
Info Kursus
INSTITUT KEMAHIRAN MARA BESERI PERLIS
48 K01 Diploma Teknologi Automotif Komersial
[G452-002-4:2017 Operasi Servis Selepas Jualan – Kenderaan Bermotor ]
TVET(S1)/K12009/G452-002-4:2017-ST-C
Info Kursus
INSTITUT KEMAHIRAN MARA TAN SRI YAHAYA AHMAD (TSYA) PAHANG
49 A62 Diploma Teknologi Automotif
[TP-310-5 Ahli Teknologi Elektrik Automotif ]
TVET(S1)/K12012/TP-310-5-ST-B
Info Kursus
INSTITUT KEMAHIRAN MARA BESERI PERLIS
50 DEME34 Diploma Teknologi Mekatronik (DKM Tahap 4) #
[MC-091-4:2016 Sokongan Sistem Kejuruteraan Automasi Industri ]
TVET(S1)/K01101/MC-091-4:2016-ST-A
Info Kursus
PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) KULIM KEDAH
51 L02 Diploma Teknologi Elektronik (DKM Tahap 4) #
[EE-021-4:2012 Pembangunan Produk Elektronik ]
TVET(S1)/K01101/EE-021-4:2012-MT-B
Info Kursus
PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) KULIM KEDAH
52 A63 Diploma Teknologi Automotif (Servis)
[G452-005-3:2019 Pengemasan & Pengecatan Semula Kenderaan ]
TVET(S1)/K12002/G452-005-3:2019-MT-A
Info Kursus
INSTITUT KEMAHIRAN MARA JASIN MELAKA
53 F69 Diploma Teknologi Pembuatan Produk Elektronik
[EE-021-4:2012 Pembangunan Produk Elektronik ]
TVET(S1)/K12007/EE-021-4:2012-ST-A
Info Kursus
INSTITUT KEMAHIRAN MARA JOHOR BAHRU JOHOR
54 L03 Diploma Teknologi Telekomunikasi (DKM Tahap 4) #
[EE-321-4:2012 Pengurusan Infrastruktur Penghantaran ]
TVET(S1)/K01101/EE-321-4:2012-MT-B
Info Kursus
PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) KULIM KEDAH
55 DFPP34 Diploma Teknologi Pembuatan Pemesinan (DKM Tahap 4) #
[C259-006-4:2020 Pembangunan Rekabentuk & Pengaturcaraan Pemesinan ]
TVET(S1)/K01101/C259-006-4:2020-MT-A
Info Kursus
PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) KULIM KEDAH
56 DEME34 Diploma Teknologi Mekatronik (DKM Tahap 4) #
[MC-091-4:2016 Sokongan Sistem Kejuruteraan Automasi Industri ]
TVET(S1)/K01025/MC-091-4:2016-ST-A
Info Kursus
PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) TAIPING PERAK
57 G01 Diploma Teknologi Komputer (Sistem) (DKM Tahap 4) #
[IT-020-4:2013 Pentadbiran Sistem Komputer ]
TVET(S1)/K01025/IT-020-4:2013-ST-A
Info Kursus
PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) TAIPING PERAK
58 K07 Diploma Teknologi Polimer (Plastik) (DKM Tahap 4) #
[MC-100-4:2012 Teknologi Pengeluaran Plastik ]
TVET(S1)/K01025/MC-100-4:2012-MT-B
Info Kursus
PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) TAIPING PERAK
59 DEME34 Diploma Teknologi Mekatronik (DKM Tahap 4) #
[MC-091-4:2016 Sokongan Sistem Kejuruteraan Automasi Industri ]
TVET(S1)/K01106/MC-091-4:2016-MT-A
Info Kursus
PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) BINTULU SARAWAK
60 DTAS34 Diploma Teknologi Automotif Servis (DKM Tahap 4) #
[G452-002-4:2017 Operasi Servis Selepas Jualan – Kenderaan Bermotor ]
TVET(S1)/K01106/G452-002-4:2017-MT-A
Info Kursus
PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) BINTULU SARAWAK