Kursus TVET
Diploma Teknologi Kejuruteraan (Penyelenggaraan Peralatan Mesin)

MTM

Pengenalan Kursus

Program Penyelenggaraan Alat Mesin didorong oleh beberapa faktor, termasuk perpindahan daripada alatan mesin manual kepada CNC, kadar pengeluaran yang lebih tinggi dan keperluan kualiti yang lebih tinggi di mana mengurangkan masa henti alatan mesin dan memastikan kualiti menjadi semakin penting kerana permintaan untuk kadar pengeluaran yang lebih tinggi. dan toleransi yang lebih erat terus berkembang. Selain tentang bagaimana setiap bahagian mesin berfungsi berhubung dengan keseluruhan proses mesin, pelajar akan dilengkapi untuk membangunkan dan menjalankan program penyelenggaraan pencegahan yang akan memaksimumkan prestasi alat mesin. Program ini juga akan merangkumi perkhidmatan standard yang merangkumi pemeriksaan menyeluruh terhadap komponen utama mesin dan sistem mekanikal yang mana graduan akan melaksanakan tugas seperti penyelenggaraan, pembersihan, pengetatan dan pelinciran komponen mekanikal dan elektrik. Pemahaman keseluruhan infrastruktur alatan mesin akan membolehkan graduan memperoleh kecekapan dalam perkhidmatan penyelenggaraan dan pembaikan mesin yang komprehensif.

Maklumat Latihan TVET

Tahap Pengajian
Diploma Kemahiran Malaysia / Diploma Tahap 4 / Diploma Setaraf
Syarat Kelayakan
1. Kelayakan Akademik
1.1 Lulus SPM atau yang setaraf, dengan sekurang-kurangnya kredit dalam TIGA (3) mata pelajaran termasuk Matematik, SATU (1) mata pelajaran lain berkaitan Sains / Teknikal / Vokasional dan SATU (1) dari mana-mana mata pelajaran lain DAN lulus Bahasa Inggeris
Kod Subjek Subjek Wajib/Pilihan Kategori Pilihan Min Gred Aktif
1103 BAHASA MELAYU Wajib E Aktif
1249 SEJARAH Wajib E Aktif
1449 MATEMATIK Wajib C Aktif
1119 BAHASA INGGERIS Wajib E Aktif
1511 SAINS Pilihan Sains & Teknikal C Aktif
3472 MATEMATIK TAMBAHAN Pilihan Sains & Teknikal C Aktif
4531 FIZIK Pilihan Sains & Teknikal C Aktif
4541 KIMIA Pilihan Sains & Teknikal C Aktif
4551 BIOLOGI Pilihan Sains & Teknikal C Aktif
3759 LUKISAN KEJURUTERAAN Pilihan Sains & Teknikal C Aktif
3771 GRAFIK KOMUNIKASI TEKNIKAL Pilihan Sains & Teknikal C Aktif
3763 REKA CIPTA Pilihan Sains & Teknikal C Aktif

Bil. Subjek Pilihan Kategori Sains & Teknikal Diperlukan : 6


Atau

1.2

Jenis Sijil/Diploma : Sijil (SVM, STPM, Sijil Kolej Komuniti dll)
Mempunyai SVM dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu (1104), PNGK Akademik sekurang-kurangnya 2.00, PNGK Vokasional sekurang-kurangnya 2.75, kompeten semua modul vokasional DAN lulus mata pelajaran Sejarah (1251) Dari Kementerian Pendidikan Malaysia
Minimum CGPA : 2.75

Atau

Jenis Sijil/Diploma : Sijil (SVM, STPM, Sijil Kolej Komuniti dll)
Mempunyai Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau yang setaraf, dengan mendapat SATU (1) kredit dalam mana-mana mata pelajaran DAN lulus mata pelajaran Matematik, Bahasa Inggeris dan SATU (1) mata pelajaran lain pada peringkat SPM Dari Kementerian Pendidikan Malaysia
Minimum CGPA : 2

Atau

Jenis Sijil/Diploma : Sijil (SVM, STPM, Sijil Kolej Komuniti dll)
Mempunyai Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan yang diiktiraf atau setaraf (MQF Level 3) Dari Malaysian Qualification Agency
Minimum CGPA : 2

Atau

Jenis Sijil/Diploma : Sijil (SVM, STPM, Sijil Kolej Komuniti dll)
Mempunyai Sijil Vokasional dan Teknikal / Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 yang diiktiraf atau setaraf, dengan SATU (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan ATAU minimum SATU (1) semester program bridging SERTA lulus SPM dengan SATU (1) kredit Dari Jabatan Pembangunan Kemahiran
Minimum CGPA : 2

Atau

Jenis Sijil/Diploma : Diploma (Selain Diploma Kemahiran)
Mempunyai Pra-Diploma atau Matrikulasi dalam bidang berkaitan dengan mendapat CGPA sekurang-kurangnya 2.00 dan ke atas DAN lulus SPM serta mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan DUA (2) mata pelajaran lain SERTA lulus Bahasa Inggeris Dari Kementerian Pendidikan Malaysia
Minimum CGPA : 2

Atau

Jenis Sijil/Diploma : Sijil (SVM, STPM, Sijil Kolej Komuniti dll)
Mempunyai GCE O-Level dengan sekurang-kurangnya Gred C dalam TIGA (3) mata pelajaran, termasuk Matematik dan SATU (1) mata pelajaran lain berkaitan Sains / Teknikal / Vokasional DAN lulus Bahasa Inggeris Dari University of Cambridge
Minimum CGPA : 0

Tempoh Pengajian
36 Bulan
Prospek Kerjaya
1. Field Service Machine Maintenance
2. Assistance Engineer
3. Machine Designer and Retrofitting ( Executive)
4. Maintenance Manager (Executive)
5. Project Assistant Engineer ( Executive)
6. Machine Designer
7. Machine Expert
8. Engineering Supervisor ( Executive)
9. Operation Engineer
10. Maintenance Engineer
11. Maintenance Planner Scheduler
12. Maintenance Mechanic
13. Machine Associate
14. Precision Machine Tool Mechanic
15. Maintenance Administrative Specialist
16. Machine Automation Specialist
17. Industrial Maintenance Technician Instructor

Butiran Penyedia Latihan TVET

Nama Institusi
GERMAN-MALAYSIAN INSTITUTE (GMI)
Alamat
German-Malaysian Institute (199201016476), Jalan Ilmiah, Taman Universiti, 43000, Kajang, Selangor, Malaysia
Negeri
SELANGOR
Penyelaras
Zuwainah Za'aba
Telefon
+603-8921 9000
Emel
admission.gmi@gmi.edu.my
Laman Web
https://www.gmi.edu.my/

Lain-lain Maklumat

Lain-lain Maklumat Berkaitan
Lulus ujian kesihatan DAN ujian air kencing