Kursus TVET
Diploma Teknologi Kejuruteraan (Teknologi Kejituan Pemesinan CNC)

CPT

Pengenalan Kursus

Program Diploma Teknologi Ketepatan CNC (CPT) memberi tumpuan kepada pengetahuan dan kemahiran penting dalam teknologi dan proses pemesinan ketepatan Kawalan Berangka Komputer (CNC). Aplikasi pemesinan ketepatan CNC termasuk pengilangan CNC paksi 2 & 3, pengilangan CNC 5 paksi, putaran CNC dan pengisaran CNC di mana program ini akan merangkumi konsep pemesinan CNC dan persediaan mesin. Program perisian komputer seperti CATIA dan Powermill akan digunakan untuk mereka bentuk bahagian dan mencipta program untuk menjalankan mesin CNC yang menjalankan pengeluaran dan persediaan kerja dalam persekitaran pembuatan. Pelajar akan dapat menunjukkan pemahaman tentang kaedah pembuatan asas, proses industri dan penggunaan peralatan yang selamat serta menentukan kod pengaturcaraan biasa dan format program. Pelajar memperoleh pengalaman dunia sebenar menggunakan mesin CNC bersaiz penuh sebenar untuk melaksanakan larian pengeluaran sebenar dan persediaan kerja dalam era teknologi yang maju. Setelah tamat pengajian, graduan akan dapat menggunakan proses pemesinan ketepatan CNC untuk pengeluaran kejuruteraan ketepatan. Ini termasuk aplikasi proses pemesinan yang sesuai, pemilihan alat dan parameter untuk pemesinan ketepatan CNC. Graduan bersedia untuk bekerja di kedua-dua syarikat pembuatan besar dan syarikat pemesinan ketepatan kecil seperti automotif, penerbangan, pertahanan tentera, aeroangkasa dan lain-lain jenis kemudahan pembuatan termaju. Graduan boleh meneruskan pendidikan mereka dalam teknologi industri, kejuruteraan atau program perniagaan yang membawa kepada pekerjaan dalam pengurusan.

Maklumat Latihan TVET

Tahap Pengajian
Diploma Kemahiran Malaysia / Diploma Tahap 4 / Diploma Setaraf
Syarat Kelayakan
1. Kelayakan Akademik
1.1 Lulus SPM atau yang setaraf, dengan sekurang-kurangnya kredit dalam TIGA (3) mata pelajaran termasuk Matematik, SATU (1) mata pelajaran lain berkaitan Sains / Teknikal / Vokasional dan SATU (1) dari mana-mana mata pelajaran lain DAN lulus Bahasa Inggeris
Kod Subjek Subjek Wajib/Pilihan Kategori Pilihan Min Gred Aktif
1103 BAHASA MELAYU Wajib E Aktif
1249 SEJARAH Wajib E Aktif
1449 MATEMATIK Wajib C Aktif
1119 BAHASA INGGERIS Wajib E Aktif
1511 SAINS Pilihan Sains & Teknikal C Aktif
3472 MATEMATIK TAMBAHAN Pilihan Sains & Teknikal C Aktif
4531 FIZIK Pilihan Sains & Teknikal C Aktif
4541 KIMIA Pilihan Sains & Teknikal C Aktif
4551 BIOLOGI Pilihan Sains & Teknikal C Aktif
3759 LUKISAN KEJURUTERAAN Pilihan Sains & Teknikal C Aktif
3771 GRAFIK KOMUNIKASI TEKNIKAL Pilihan Sains & Teknikal C Aktif

Bil. Subjek Pilihan Kategori Sains & Teknikal Diperlukan : 6


Atau

1.2

Jenis Sijil/Diploma : Sijil (SVM, STPM, Sijil Kolej Komuniti dll)
Mempunyai SVM dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu (1104), PNGK Akademik sekurang-kurangnya 2.00, PNGK Vokasional sekurang-kurangnya 2.75, kompeten semua modul vokasional DAN lulus mata pelajaran Sejarah (1251) Dari Kementerian Pendidikan Malaysia
Minimum CGPA : 2.75

Atau

Jenis Sijil/Diploma : Sijil (SVM, STPM, Sijil Kolej Komuniti dll)
Mempunyai Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau yang setaraf, dengan mendapat SATU (1) kredit dalam mana-mana mata pelajaran DAN lulus mata pelajaran Matematik, Bahasa Inggeris dan SATU (1) mata pelajaran lain pada peringkat SPM Dari Kementerian Pendidikan Malaysia
Minimum CGPA : 2

Atau

Jenis Sijil/Diploma : Sijil (SVM, STPM, Sijil Kolej Komuniti dll)
Mempunyai Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan yang diiktiraf atau setaraf (MQF Level 3) Dari Malaysian Qualification Agency
Minimum CGPA : 2

Atau

Jenis Sijil/Diploma : Sijil (SVM, STPM, Sijil Kolej Komuniti dll)
Mempunyai Sijil Vokasional dan Teknikal / Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 yang diiktiraf atau setaraf, dengan SATU (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan ATAU minimum SATU (1) semester program bridging SERTA lulus SPM dengan SATU (1) kredit Dari Jabatan Pembangunan Kemahiran
Minimum CGPA : 2

Atau

Jenis Sijil/Diploma : Diploma (Selain Diploma Kemahiran)
Mempunyai Pra-Diploma atau Matrikulasi dalam bidang berkaitan dengan mendapat CGPA sekurang-kurangnya 2.00 dan ke atas DAN lulus SPM serta mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan DUA (2) mata pelajaran lain SERTA lulus Bahasa Inggeris Dari Kementerian Pendidikan Malaysia
Minimum CGPA : 2

Atau

Jenis Sijil/Diploma : Sijil (SVM, STPM, Sijil Kolej Komuniti dll)
Mempunyai GCE O-Level dengan sekurang-kurangnya Gred C dalam TIGA (3) mata pelajaran, termasuk Matematik dan SATU (1) mata pelajaran lain berkaitan Sains / Teknikal / Vokasional DAN lulus Bahasa Inggeris Dari University of Cambridge
Minimum CGPA : 0

Tempoh Pengajian
36 Bulan
Prospek Kerjaya
1. CNC Milling Machinist
2. CNC Turning Machinist
3. CAM Programmer
4. CNC Milling Programmer
5. CNC Turning Programmer
6. CAD Draftsman
7. CNC Trainer
8. CNC Technician
9. Jig & Fixture Designer
10. Assistant Manager
11. Assistant Application Engineer
12. Assistant Production Engineer
13. Production Executive

Butiran Penyedia Latihan TVET

Nama Institusi
GERMAN-MALAYSIAN INSTITUTE (GMI)
Alamat
German-Malaysian Institute (199201016476), Jalan Ilmiah, Taman Universiti, 43000, Kajang, Selangor, Malaysia
Negeri
SELANGOR
Penyelaras
Zuwainah Za'aba
Telefon
+603-8921 9000
Emel
admission.gmi@gmi.edu.my
Laman Web
https://www.gmi.edu.my/

Lain-lain Maklumat

Lain-lain Maklumat Berkaitan
Lulus ujian kesihatan DAN ujian air kencing