Kursus TVET
Diploma Teknologi Kejuruteraan Kualiti Perindustrian

IQE

Pengenalan Kursus

Program Diploma Teknologi Kualiti Perindustrian memberi tumpuan kepada aspek pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pemeriksaan dan pengurusan kualiti yang diperlukan oleh industri. Program ini bertujuan untuk melahirkan sumber manusia yang berkemahiran, berdaya saing, berfikiran saintifik, kreatif, cekap dan berkebolehan dalam menyelesaikan isu dan masalah kualiti di tempat kerja. Program ini membangunkan pelajar dengan kemahiran utama dalam bidang kualiti seperti aspek perancangan, pelaksanaan, penyemakan dan tindakan pembetulan terhadap masalah yang dihadapi oleh industri dalam mencapai sasaran mereka. Pelajar didedahkan kepada sistem standard serta kaedah penambahbaikan berterusan berdasarkan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM). Di samping mempelajari kursus asas, pelajar juga didedahkan dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang penentukuran, dimensi geometri dan pemeriksaan toleransi, piawaian, pengauditan dan aspek analisis. Berdasarkan keperluan kualiti produk yang tinggi dan modal insan berkemahiran, program ini dilengkapi dengan peralatan termaju di makmal dan bengkel seperti Metrology & Coordinate Measuring Machine (CMM), Kalibrasi, Makmal Komputer (Perisian Kualiti), Makmal Pengujian Bahan dan Konvensional dan Berangka Komputer. Bengkel pemesinan Control (CNC).

Maklumat Latihan TVET

Tahap Pengajian
Diploma Kemahiran Malaysia / Diploma Tahap 4 / Diploma Setaraf
Syarat Kelayakan
1. Kelayakan Akademik
1.1 Lulus SPM atau yang setaraf, dengan sekurang-kurangnya kredit dalam TIGA (3) mata pelajaran termasuk Matematik, SATU (1) mata pelajaran lain berkaitan Sains / Teknikal / Vokasional dan SATU (1) dari mana-mana mata pelajaran lain DAN lulus Bahasa Inggeris
Kod Subjek Subjek Wajib/Pilihan Kategori Pilihan Min Gred Aktif
1103 BAHASA MELAYU Wajib E Aktif
1249 SEJARAH Wajib E Aktif
1449 MATEMATIK Wajib C Aktif
1119 BAHASA INGGERIS Wajib E Aktif
1511 SAINS Pilihan Sains & Teknikal C Aktif
3472 MATEMATIK TAMBAHAN Pilihan Sains & Teknikal C Aktif
4531 FIZIK Pilihan Sains & Teknikal C Aktif
4541 KIMIA Pilihan Sains & Teknikal C Aktif
4551 BIOLOGI Pilihan Sains & Teknikal C Aktif
3759 LUKISAN KEJURUTERAAN Pilihan Sains & Teknikal C Aktif
3771 GRAFIK KOMUNIKASI TEKNIKAL Pilihan Sains & Teknikal C Aktif

Bil. Subjek Pilihan Kategori Sains & Teknikal Diperlukan : 6


Atau

1.2

Jenis Sijil/Diploma : Sijil (SVM, STPM, Sijil Kolej Komuniti dll)
Mempunyai SVM dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu (1104), PNGK Akademik sekurang-kurangnya 2.00, PNGK Vokasional sekurang-kurangnya 2.75, kompeten semua modul vokasional DAN lulus mata pelajaran Sejarah (1251) Dari Kementerian Pendidikan Malaysia
Minimum CGPA : 2.75

Atau

Jenis Sijil/Diploma : Sijil (SVM, STPM, Sijil Kolej Komuniti dll)
Mempunyai Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau yang setaraf, dengan mendapat SATU (1) kredit dalam mana-mana mata pelajaran DAN lulus mata pelajaran Matematik, Bahasa Inggeris dan SATU (1) mata pelajaran lain pada peringkat SPM Dari Kementerian Pendidikan Malaysia
Minimum CGPA : 2

Atau

Jenis Sijil/Diploma : Sijil (SVM, STPM, Sijil Kolej Komuniti dll)
Mempunyai Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan yang diiktiraf atau setaraf (MQF Level 3) Dari Malaysian Qualification Agency
Minimum CGPA : 2

Atau

Jenis Sijil/Diploma : Sijil (SVM, STPM, Sijil Kolej Komuniti dll)
Mempunyai Sijil Vokasional dan Teknikal / Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 yang diiktiraf atau setaraf, dengan SATU (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan ATAU minimum SATU (1) semester program bridging SERTA lulus SPM dengan SATU (1) kredit Dari Jabatan Pembangunan Kemahiran
Minimum CGPA : 2

Atau

Jenis Sijil/Diploma : Diploma (Selain Diploma Kemahiran)
Mempunyai Pra-Diploma atau Matrikulasi dalam bidang berkaitan dengan mendapat CGPA sekurang-kurangnya 2.00 dan ke atas DAN lulus SPM serta mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan DUA (2) mata pelajaran lain SERTA lulus Bahasa Inggeris Dari Kementerian Pendidikan Malaysia
Minimum CGPA : 2

Atau

Jenis Sijil/Diploma : Sijil (SVM, STPM, Sijil Kolej Komuniti dll)
Mempunyai GCE O-Level dengan sekurang-kurangnya Gred C dalam TIGA (3) mata pelajaran, termasuk Matematik dan SATU (1) mata pelajaran lain berkaitan Sains / Teknikal / Vokasional DAN lulus Bahasa Inggeris Dari University of Cambridge
Minimum CGPA : 0

Tempoh Pengajian
36 Bulan
Prospek Kerjaya
1. QA Assistant Engineer
2. Quality Assurance Supervisor
3. Quality Auditor
4. Quality Trainer
5. QA/QC Technician
6. Quality Control Assistant Engineer
7. Audit Assistant Executive
8. Quality Control Inspector
9. Assistant Industrial Engineer
10. Quality Management System (QMS) Coordinator
11. Measuring Technician
12. Process Improvement Coordinator

Butiran Penyedia Latihan TVET

Nama Institusi
GERMAN-MALAYSIAN INSTITUTE (GMI)
Alamat
German-Malaysian Institute (199201016476), Jalan Ilmiah, Taman Universiti, 43000, Kajang, Selangor, Malaysia
Negeri
SELANGOR
Penyelaras
Zuwainah Za'aba
Telefon
+603-8921 9000
Emel
admission.gmi@gmi.edu.my
Laman Web
https://www.gmi.edu.my/

Lain-lain Maklumat

Lain-lain Maklumat Berkaitan
Lulus ujian kesihatan DAN ujian air kencing