Kursus TVET

Pengenalan Kursus

Kursus Pendawai Elektrik ini merupakan kursus latihan kemahiran secara profesional dalam bidang Pendawai Elektrik Satu Fasa dan Tiga Fasa. Peserta boleh melakukan kerja-kerja merekabentuk, membaca pelan, membuat pepasangan dan mengujilari, membaikpulih dan menyelia serta mengurus satu projek pendawaian dari awal pembinaan hingga ke akhir penyiapan. Peserta juga berpotensi tinggi untuk menjadi Kontraktor Elektrik / Usahawan yang berjaya.

Maklumat Latihan TVET

Tahap Pengajian
Sijil Kemahiran Malaysia / Sijil Tahap 2 / Sijil Setaraf
Syarat Kelayakan
Tempoh Pengajian
24 Bulan
Prospek Kerjaya
"Pelatih yang menamatkan kursus ini boleh memasuki alam pekerjaan di sektor awam atau swasta sebagai Pendawai Elektrik Satu Fasa, Juruteknik Elektrik atau menjadi usahawan dengan membuka syarikat Kontraktor elektrik kelas D.

Pelatih juga berpeluang melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi seperti Pendawai Elektrik PW4, kursus Penjaga Jentera A0 atau A1 atau ke peringkat diploma d mana-mana istitusi latihan kemahiran awam atau swasta."

Butiran Penyedia Latihan TVET

Nama Institusi
GIATMARA Kota Belud
Alamat
W.D.T. 151 89159 KOTA BELUD, SABAH
Negeri
SABAH
Penyelaras
HAIRULAZHAR BIN ABAS
Telefon
088-975006
Emel
gmkotabelud@giatmara.edu.my
Laman Web
www.giatmara.edu.my

Lain-lain Maklumat

Lain-lain Maklumat Berkaitan
ELAUN RM200