Kursus TVET
OPERASI MEKANISASI LADANG SAWIT

A012-004-2:2020

Pengenalan Kursus

Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) telah menubuhkan Kursus Operasi Mekanisasi Ladang (KOML) pada tahun 2006 dengan menyediakan latihan berasaskan kemahiran dalam penjenteraan ladang bagi sektor perladangan sawit. Objektif penubuhan adalah untuk memberi latihan kepada belia tempatan dalam bidang jentera ladang supaya boleh menjadi sebahagian daripada tenaga kerja tempatan dalam industri sawit sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing. Modul latihan memberi pendedahan dan kemahiran dalam mekanisasi ladang secara nisbah (70:30) praktikal dan teori. Kursus yang dijalankan adalah mengikut kurikulum daripada National Occupational Skills Standard (NOSS) yang diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber Manusia

Maklumat Latihan TVET

Tahap Pengajian
Sijil Kemahiran Malaysia / Sijil Tahap 2 / Sijil Setaraf
Syarat Kelayakan
1. Umur
1.1

Umur Minimum : 18
Umur Maksimum : 35


Dan

2. Maklumat Tambahan
2.1
1. Warganegara Malaysia (Wajib) ,
2. Boleh Membaca, Menulis dan Mengira (Wajib)

Dan

3. SPM
Tempoh Pengajian
9 Bulan
Prospek Kerjaya
Berpeluang bekerja di syarikat perladangan sawit sebagai operator ladang, mando, pemandu jentera dan berpeluang menjadi usahawan dalam sektor perladangan sawit

Butiran Penyedia Latihan TVET

Nama Institusi
PUSAT LATIHAN SAWIT MALAYSIA (PLASMA) KERATONG, PAHANG
Alamat
PUSAT LATIHAN SAWIT MALAYSIA KERATONG, LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB), KILOMETER 137, LEBUHRAYA SEGAMAT-KUANTAN, BANDAR TUN RAZAK, 26900 KERATONG, PAHANG
Negeri
PAHANG
Penyelaras
SITI BALQIS BINTI JAAFAR
Telefon
09-4514403
Emel
balqis@mpob.gov.my
Laman Web
www.mpob.gov.my

Lain-lain Maklumat

Lain-lain Maklumat Berkaitan
Tajaan Penuh Kerajaan
Tiada Yuran Pendaftaran
Elaun RM150 sebulan
Kemudahan asrama disediakan
Penyediaan makan 4 kali sehari
Berpeluang untuk menjalani ujian memandu yang dijalankan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) dan layak menerima lesen F (bagi pelatih berumur 21 tahun keatas)