Kursus TVET
Diploma Teknologi Pemasangan Paip Minyak dan Gas (DKM Tahap 4)#

K12

Pengenalan Kursus

Kursus ini akan memberi pendedahan, pengetahuan dan kemahiran dalam bidang paip minyak dan gas. Dalam kursus ini pelajar akan diberi pendedahan terhadap kemahiran dalam kerja- kerja fabrikasi paip minyak dan gas, pemasangan paip minyak dan gas dan menguji guna sistem perpaipan minyak dan gas. Selain itu pelajar juga didedahkan dengan ilmu nilai tambah seperti Non Destructive Testing (NDT) dan mereka bentuk struktur dan paip dengan menggunakan perisian Piping Database Management System (PDMS) dan BOCAD.

Maklumat Latihan TVET

Tahap Pengajian
Diploma Kemahiran Malaysia / Diploma Tahap 4 / Diploma Setaraf
Syarat Kelayakan
1. Had Umur
1.1 Calon berumur antara

Umur Minimum : 17
Umur Maksimum : 35


Dan

2. Kelayakan Akademik
2.1 Mempunyai Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam SALAH SATU bidang berikut

Operasi Fabrikasi Paip(Minyak, Gas & Petrokimia) [OG-010-3:2011]


Dan

3. Syarat Am Kemasukan
3.1 calon juga perlu memenuhi syarat berikut:
1. Warganegara Malaysia (Wajib) ,
2. Sihat Tubuh Badan (Wajib) ,
3. Tiada Masalah Penglihatan Atau Rabun Warna (Wajib)
Tempoh Pengajian
18 Bulan
Prospek Kerjaya
Penolong Jurutera sistem paip di dalam bidang teknologi minyak dan gas,Penyelia sistem paip (Piping Supervisor), Perekabentuk sistem Paip (Piping designer), PDMS Operator, Penolong teknikal (Technical assistant)

Butiran Penyedia Latihan TVET

Nama Institusi
PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) BINTULU
Alamat
LOT BARU 903 (PL957), JALAN BINTULU-SIBU, BLOK 37, KEMENA LAND DISTRICT,
Negeri
SARAWAK
Penyelaras
SAIF BIN MOHD ALI
Telefon
86310111
Emel
info@adtecbintulu.my
Laman Web
http://www.adtecbintulu.my/

Lain-lain Maklumat

Lain-lain Maklumat Berkaitan
-