Kursus TVET
Diploma Teknologi Automotif (Servis)

A63

Pengenalan Kursus

Program ini direkabentuk bagi melahirkan sumber manusia berpengetahuan dan cekap dalam sektor automotif yang berkebolehan dalam bidang kejuruteraan dan kemahiran teknikal bagi menyokong jurutera dan profesional lain yang terlibat dalam pembangunan, pembuatan dan ujian operasi, pemeriksaan dan penyelenggaraan sistem automotif. Pelajar didedahkan dengan pengetahuan yang berkaitan, kemahiran praktikal dan teknikal dalam mendiagnosis, membaiki dan menganalisis sistem teknologi automotif. Kualiti kepimpinan yang cekap dan profesionalisme turut ditekankan. Pelajar digalakkan mempunyai sikap untuk mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat seiring perubahan teknologi automotif terkini. Pelajar turut akan didedahkan dengan unsur-unsur keusahawanan dan digalakkan untuk menjadi usahawan teknikal setelah tamat pengajian.

Maklumat Latihan TVET

Tahap Pengajian
Diploma Kemahiran Malaysia / Diploma Tahap 4 / Diploma Setaraf
Syarat Kelayakan
1. Syarat Am
1.1 Calon mestilah :
1. Warganegara Malaysia (Wajib) ,
2. Bumiputera (Wajib)

Dan

2. LULUS Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3
2.1 LULUS Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau Setara

Dan

3. Umur
3.1 Berumur sekurang - kurangnya

Umur Minimum : 18
Umur Maksimum : 45


Dan

4. Tahap Kesihatan
4.1 Calon mestilah :

Syarat Umum:
1. Sihat tubuh badan( Tidak menerima OKU)

Tempoh Pengajian
18 Bulan
Prospek Kerjaya
Penolong Jurutera, Juruteknik dalam sektor awam dan swasta, Usahawan Teknikal

Butiran Penyedia Latihan TVET

Nama Institusi
INSTITUT KEMAHIRAN MARA TAN SRI YAHAYA AHMAD (TSYA)
Alamat
KAWASAN PERINDUSTRIAN PERAMU JAYA,
Negeri
PAHANG
Penyelaras
ISMA ALWI BIN ISMAIL
Telefon
09 - 426 9401
Emel
marzukimr@mara.gov.my
Laman Web
http://ikmtsya.wixsite.com/ikmtsya

Lain-lain Maklumat

Lain-lain Maklumat Berkaitan
Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta

** Yuran pengajian dibiayai oleh MARA