Kursus TVET
Diploma Teknologi Penyenggaraan Mekanikal (DKM Tahap 4)#

K11

Pengenalan Kursus

.

Maklumat Latihan TVET

Tahap Pengajian
Diploma Kemahiran Malaysia / Diploma Tahap 4 / Diploma Setaraf
Syarat Kelayakan
1. Had Umur
1.1 Calon berumur antara

Umur Minimum : 17
Umur Maksimum : 35


Dan

2. Kelayakan Akademik
2.1 Mempunyai Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam SALAH SATU bidang berikut

Operasi Penyelenggaraan Industri [ME-010-3:2012] Atau

Juruteknik Industri [H-100-3]


Dan

3. Syarat Am Kemasukan
3.1 calon juga perlu memenuhi syarat berikut:
1. Warganegara Malaysia (Wajib) ,
2. Sihat Tubuh Badan (Wajib) ,
3. Tiada Masalah Penglihatan Atau Rabun Warna (Wajib)
Tempoh Pengajian
18 Bulan
Prospek Kerjaya
.

Butiran Penyedia Latihan TVET

Nama Institusi
PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) KEMAMAN
Alamat
PAYOH, KEMASIK
Negeri
TERENGGANU
Penyelaras
MOHD AFFIDI BIN SIDEK
Telefon
+6098664000
Emel
p.adteckemaman@mohr.gov.my
Laman Web
http://www.adteckmn.gov.my

Lain-lain Maklumat

Lain-lain Maklumat Berkaitan
.